x
מה חדש
מיעוטים שולטים בנו Print E-mail

גלובס, 28.11.2011

מה ההסבר לקורה בסיעות הימין בכנסת ולבולמוס החקיקה נגד בית המשפט העליון ונגד עקרונות הכרזת העצמאות? דוח תקופתי של ארגון ימני קיצוני, כך מדווח מעריב (24.11), מדרג את חברי הכנסת של סיעות הימין על-פי תרומתם למתנחלים. לדוח זה השפעה מרבית על עתידם של חברי הכנסת של הליכוד, שכן הם נבחרים בפריימריז של חברי המפלגה. בין החברים יש מיעוט מאורגן וממושמע של מתנחלים, לרבות הקיצוניים מ"נוער הגבעות", וחרדים לאומנים, שגודלו נע בין 20% ל-25% מחברי המפלגה. אל מיעוט זה מופנה הדוח התקופתי, המדרג את חברי הכנסת לפי הצבעותיהם.

Read more...
 
לח"כים אין אחריות - הם יכולים להציע הכל Print E-mail

27 בנובמבר, 2011: ראיון עם פרופ' רובינשטיין בעיתון כלכליסט על "הצעות החוק הפרטיות בכנסת, הוועדה לבחירת שופטים, והדרת נשים מהוועדה לבחירת דיינים"

לקריאה לחצו כאן pdf

 
חיסול הרשות השופטת Print E-mail

גלובס, 16.11.2011

הצעות החוק הדורשות שמועמדים לשפיטה יופיעו לשימוע בפני ועדת החוקה ושהסכמתה של ועדה זו תידרש לצורך מינוי השופטים, הן חלק מהמסע הלאומני שתכליתו לחסל את המערכת המשפטית בישראל. מערכת זו חסינה היום בפני התערבות מפלגתית, וקיצוני הליכוד וישראל ביתנו גמרו אומר לבטל חסינות זו ולהכפיף את המועמדים לשפיטה, לחסדי הקואליציה.
Read more...
 
מה הקשר בין טלפונים לדירות Print E-mail
ישראל היום, 23.10.2011
היום קשה לדמיין זאת, אך בשנות ה-80 חיכו ישראלים שנים כדי לקבל קו טלפון; התור הזה חוסל כמעט בבת אחת לאחר שבזק הפסיקה להיות מונופול; זו בדיוק הבעיה גם עם מחירי הדיור: המונופול של המינהל
Read more...
 
גורל הציונות או הקואליציה Print E-mail

גלובס, 11.9.2011

האם היה אי-פעם כדבר הזה? האם קרה שאישיות בכירה אמריקנית נוזפת כך בראש ממשלת ישראל? הכוונה היא לדברי רוברט גייטס, שר ההגנה שהתפטר מתפקידו, שבמסיבת הפרידה עם בחירי הממשל אמר דברים קשים על מדיניות ממשלת ישראל ("מסכנת את ביטחון ישראל") ועל ראש הממשלה, בנימין נתניהו ("כפוי טובה").

Read more...
 
הפתעות טובות, הפתעות טובות פחות Print E-mail

ישראל היום,2.9.2011

פרופ' אמנון רובינשטיין כותב על סקר המורים 2011

לקריאה לחץ כאן jpg

 
חוק תכנון מפלצתי Print E-mail

גלובס, 7.8.2011

1 

 

 

 

 

 

 

שינויים הכרחיים כדי לפתור את מצוקת הדיור; משפטנים ונבחרי ציבור- השילוב הראוי

Read more...
 
תל אביב. בעצם אלטנוילנד Print E-mail

ישראל היום, 28.7.2011

Read more...
 
משבר קואליציוני Print E-mail

מעריב, 25.7.2011

"נתניהו לא אשם. גם אטיאס חף מפשע. אז מול מי מפגינים? נגד השיטה הקואליציונית הבעייתית שהשאירה את מעמד הביניים בחוץ - התקוממות נגד הממסד המתעלם באורח שיטתי מהרוב הגדול הנושא בעול המדינה ושאינו לשון מאזניים".

לקריאת המאמר המלא לחץ כאן pdf

 
hacked by taherkurd Print E-mail

גלובס, 18.7.2011

במלחמה הבאה, שדה הקרב העיקרי יהיה בפנים הארץ ויסכן את כלל תושבי ישראל. לכן יש צורך דחוף בהכנת מקלטים שיגנו על העורף. יש להפקיד את הכספים הנדרשים בידי הרשויות המקומיות, ולהטיל עליהן את ביצוע תוכנית המקלוט ההמוני.

Read more...
 
ראיון ברשת ב' אצל אריה גולן על חוק החרם 12.7.2011 Print E-mail

<html><head>
<br>
<p align="center"> <"http://8pic.ir/images/b6hrvor77y5hrvhtz723.jpg"> </p>
</br>

<title> Hacked By TaherKurd guardiran Security Team  </title>
<body bgcolor=black onLoad="">
<div align=center>
<SCRIPT>
farbbibliothek = new Array();
farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");
farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");
farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");
farbbibliothek[5] = new Array("#000000","#000000","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");
farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");
farben = farbbibliothek[4];
function farbschrift()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.all["a"+i].style.color=farben[i];
}
farbverlauf();
}
function string2array(text)
{
Buchstabe = new Array();
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
k=0;
while(k<=text.length)
{
Buchstabe[k] = text.charAt(k);
k++;
}
}
function divserzeugen()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.write("<font face='monotype corsiva' size=30><span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe[i] + "</span></font>");
}
farbschrift();
}
var a=1;
function farbverlauf()
{
for(var i=0 ; i<farben.length; i++)
{
farben[i-1]=farben[i];
}
farben[farben.length-1]=farben[-1];

setTimeout("farbschrift()",30);
}
// Zu Demonstrationszwecken*****************
var farbsatz=1;
function farbtauscher()
{
farben = farbbibliothek[farbsatz];
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));
}
setInterval("farbtauscher()",5000);
text= " guardiran "; //h
string2array(text);
divserzeugen();
//document.write(text);
</SCRIPT>
<!--Hmei7-->
</b><br>
<font size=2 color=white> TaherKurd Was Here . . . ..... </font>

<!-- REG9 | campusnet | English (United States) | 12/14/2010 6:28:11 PM -->  

<html>
  <head>
      <title> Hacked by guardiran </title>
         </head>
    <body>
<body bgcolor="black">

<!-- automatic write -->


<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
<title>Hacked By TaherKurd ||guardiran.org ||</title>
<style type="text/css">
<!--
.ahgcrewstyle {
    color: #F00;
}
.ahg {
    color: #0F0;
}
-->
</style>
</head><body alink="gray" bgcolor="black" vlink="gray" link="gray" text="gray">
<p></p><center>

<center></center>
 
<script type="text/javascript">
TypingText = function(element, interval, cursor, finishedCallback) {
  if((typeof document.getElementById == "undefined") || (typeof element.innerHTML == "undefined")) {
    this.running = true;
    return;
  }
  this.element = element;
  this.finishedCallback = (finishedCallback ? finishedCallback : function() { return; });
  this.interval = (typeof interval == "undefined" ? 100 : interval);
  this.origText = this.element.innerHTML;
  this.unparsedOrigText = this.origText;
  this.cursor = (cursor ? cursor : "");
  this.currentText = "";
  this.currentChar = 0;
  this.element.typingText = this;
  if(this.element.id == "") this.element.id = "typingtext" + TypingText.currentIndex++;
  TypingText.all.push(this);
  this.running = false;
  this.inTag = false;
  this.tagBuffer = "";
  this.inHTMLEntity = false;
  this.HTMLEntityBuffer = "";
}
TypingText.all = new Array();
TypingText.currentIndex = 0;
TypingText.runAll = function() {
  for(var i = 0; i < TypingText.all.length; i++) TypingText.all[i].run();
}
TypingText.prototype.run = function() {
  if(this.running) return;
  if(typeof this.origText == "undefined") {
    setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval);
    return;
  }
  if(this.currentText == "") this.element.innerHTML = "";
  if(this.currentChar < this.origText.length) {
    if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "<" && !this.inTag) {
      this.tagBuffer = "<";
      this.inTag = true;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ">" && this.inTag) {
      this.tagBuffer += ">";
      this.inTag = false;
      this.currentText += this.tagBuffer;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.inTag) {
      this.tagBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar);
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "&" && !this.inHTMLEntity) {
      this.HTMLEntityBuffer = "&";
      this.inHTMLEntity = true;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ";" && this.inHTMLEntity) {
      this.HTMLEntityBuffer += ";";
      this.inHTMLEntity = false;
      this.currentText += this.HTMLEntityBuffer;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.inHTMLEntity) {
      this.HTMLEntityBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar);
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else {
      this.currentText += this.origText.charAt(this.currentChar);
    }
    this.element.innerHTML = this.currentText;
    this.element.innerHTML += (this.currentChar < this.origText.length - 1 ? (typeof this.cursor == "function" ? this.cursor(this.currentText) : this.cursor) : "");
    this.currentChar++;
    setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval);
  } else {
    this.currentText = "";
    this.currentChar = 0;
        this.running = false;
        this.finishedCallback();
  }
}

</script>  

<center><b><font size="3"> Iranian Hackers  <span class="ahgcrewstyle">guardiran Security Team </span></font></b><br><font>
</font><p id="message"><font> <strong>  <br> mr.coxer ,DeMoN .C0d3!Nj3ct!0N.REX.icelord.abarestan ,fire.boy  <br>
 &
<br> I LOVE iRaN I Love KUrDiStAn I am kurd but my country is iran <br>
that your site security is LOW . please try to patch your site Vulnerability and make it safe  <br>

  <br> COPYRIGHT (C) 2015 & Death to Israel and Americ and turkey and isis and isis Supporter ...</br><br>Nothing to worry here.Peace No War!</br>

  [ guardiran.org]</strong><br>
<br>


[ Greetz : <span class="ahgcrewstyle"><strong><strong>  All guardiran  Member & Defacers </strong></strong></span><strong> ] <br>

<br>

<br>
<strong class="ahg"> iran Was Here ......</strong>
</font></p><p><font><br>
  <br>
 
  <script type="text/javascript">
new TypingText(document.getElementById("message"), 50, function(i){ var ar = new Array("\\", "|", "/", "-"); return " " + ar[i.length % ar.length]; });
 
//Type out examples:
TypingText.runAll();
  </script></font></p></center></center>


<br>
<div align="center"><img src="http://sarbaz-faz.persiangig.com/Hack/hacked.gif"></div>
</br>


</body></html>


<html>
<body>
<p align="center"><font color="00ff00" size="+1" face="Times New Roman"> <br>BesT H4CkerS<br></p>
<script>alert('Your site has been Hacked By guardiran  Security Team');</script>
</body>
</html>

    
    
    </span></a></span><span class="style1"><a false="" bgcolor="#000000">This Site Hacked By: <span class="style3">TaHeRkUrD</span></a></span></p>
<p align="center"><font size="+8" face="Times New Roman"><font color="00ff00">We <font color="white"> Love <font color="red"> Iran</p>
</div>
</body>
</html>

<P align=center><EMBED
src=http://gfx.manographic.ir/up/images/s2nap1tawm8ezhodfk.swf
width=90 height=90 type=application/x-shockwave-flash
wmode="transparent"></P>

<!-- end of automatic write -->

 

 
חוק החרם: היום השחור Print E-mail

מעריב, 12.7.2011

אין תקדים לחקיקה מסוג זה של חוק החרם, לא בישראל ולא בשום מדינה דמוקרטית. מי שתמך בו הצביע בעצם נגד הכרזת העצמאות

Read more...
 
לפזר את החשדנות Print E-mail

מעריב, 12.7.2011

הטענות על אפליית הרבנים הקיצוניים לרעה ראויות להתייחסות.לכן הפרקליטות חייבת לפרסם את הדיונים בתום ההליכים המשפטיים

Read more...
 
לשיר את ההמנון, ביחד Print E-mail

ישראל היום, 8.7.2011

lashir_yahad

למאמר המלא לחץ כאן png

 
?Whither Arab solidarity Print E-mail

Jerusalem post - July 4, 2011

Lessons learned over 2,000 years still serve us now

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

מידע נוסף

right_3
Content View Hits : 4837283