x
מה חדש
הוועדה הציבורית לבחינת הפיקוח הפרלמנטרי על מערכת הבטחון והדרכים לשיפורו Print E-mail

ביום 2/9/2003 מינה יו"ר הכנסת, ח"כ ראובן ריבלין ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ יובל שטייניץ את פרופסור אמנון רובינשטיין כיושב ראש ועדה ציבורית לבחינת הפיקוח הפרלמנטרי על מערכת הביטחון והדרכים לשיפורם.

הוועדה קיימה 13 ישיבות, ושמעה עדויות של אנשים רבים.

בדצמבר 2004 הגישה הוועדה את הדו"ח.

קישור לדו"ח  pdf 

 

 

 
הוועדה המייעצת לבחינת מדיניות הגירה למדינת ישראל Print E-mail
דו"ח ביניים (מוגש ביום 7.2.2006)

רקע וכתב המינוי

ביום ה-26.6.2005 החליטה הממשלה "לגבש מדיניות הגירה למדינת ישראל - שתתבסס לא רק על טיעונים ביטחוניים, אלא תבטיח את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" (החלטה מס' 3805). בהחלטת הממשלה הוקמה ועדה בין-משרדית לניסוח חקיקה בנושא וקידומה בראשות שר הפנים ובהשתתפות שרת המשפטים, המועצה לביטחון לאומי והיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה.

בהתאם לכך מינה שר הפנים, מר אופיר פינס-פז, ועדה מייעצת לבחינת מדיניות ההגירה של מדינת ישראל, אשר מתפקידה:

  • 1. להציע מדיניות הגירה למדינת ישראל.
  • 2. לבדוק ולבחון את החקיקה הרלוונטית: חוק השבות, תש"י-1950, חוק האזרחות, תשי"ב-1952, חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.
  • 3. לבחון את נהלי מינהל האוכלוסין ולהמליץ אילו מבין הנהלים הקיימים ראוי לחוקק בחקיקת משנה.

כיושב-ראש הוועדה מונה פרופ' אמנון רובינשטיין.

קישור לדו"ח url_icon.gif

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

מידע נוסף

right_3
Content View Hits : 2356396